mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Powiatowy Zespół Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach
I Liceum Ogólnokształcące
Powiatowe Gimnazjum
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem: https://pz11kety.mobidziennik.pl/2017